Wat doen de hulpdiensten in ons land allemaal?

12/10

©LT

Veel mensen denken bij hulpdiensten alleen aan de Politie, Brandweer en Ambulance. Maar veel mensen weten niet dat er nog veel meer hulpdiensten of afdelingen zijn en welke taken zij uitvoeren. Daarom hebben wij voor u alles op een rijtje gezet.

Politie:

Het basisteam politie, de gewone politie zoals ze gewoon over straat lopen om te assisteren bij ongevallen, diefstal, inbraak, controles etc.

De Bereden politie, ook wel politie te paard wordt ingezet ter surveillance of bij acties van de Mobiele Eenheid.

Dierenpolitie,  deze agenten treden op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen. (meldpunt 144)

Luchtvaartpolitie, de politie helikopter`s geven vaak assistentie aan hun collega`s op de grond, bij bijvoorbeeld achtervolgingen, opsporingen en grote evenementen.

Verkeerspolitie, het handhaven van alcohol/drugs gebruik in het verkeer en gevaarlijk rijgedrag.

Hondengeleiders, worden ingezet bij het vinden van verdachten, drugs of explosieven/wapens.

Recherche, sporen zoeken bij inbraak, bij het vinden van een lichaam enz.

LTFO, Landelijk Team Forensische Opsporing, zorgen voor Forensische opsporing en berging en identificatie van slachtoffers.

Team Criminele Inlichtingen, het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Haar belangrijkste bronnen zijn informanten.

Mobiele Eenheid, beter bekend als de ME heeft als primaire taak verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden.

Waterpolitie/zeehavenpolitie, de politie controleert bijvoorbeeld boten en jetski’s in recreatiegebieden en ladingen van schepen op rivieren en zee. Ook ondersteunt de waterpolitie evenementen zoals Sail Amsterdam of de intocht van Sinterklaas.

DSI (Politie, Koninklijke Marechaussee en Defensie):

DSI  (Dienst Speciale Interventies), deze dienst voert bij terrorismegerelateerde situaties, situaties van grof geweld of in bijzondere gevallen de algehele leiding over het inzetten van de speciale eenheden.

Arrestatieteam (AT), hun taak is meestal het arresteren van vuurwapengevaarlijke verdachten, of mensen die bekend staan om grof geweld te gebruiken, ze kunnen ook ingezet worden bij een potentiële zelfmoordenaar.

Rapid Response Team, de teams bestaan op dit moment telkens uit twee leden van een regulier arrestatieteam (AT) en een lid van het M-squadron van het Korps Mariniers. Ze rijden 24 uur per dag in gepantserde auto’s rond en komen in actie als er sprake is van vuurwapengeweld of terrorisme.

Unit Interventie Mariniers, onder meer gespecialiseerd in grootschalige, offensieve en ingewikkelde terreuracties. Op land, in de lucht, op en onder water. De Unit Interventie Mariniers komt in actie als de capaciteit van de Unit Interventie niet genoeg is.

Koninklijke Marechaussee (KMAR):

De Marechaussee, heeft 3 kerntaken; Grensbewaking, bewaken en beveiligen, internationale en militaire politietaken.

Bijstandseenheid, is de oproerpolitie van de KMAR, word ingezet bij gecompliceerdere situatie als de Mobiele Eenheid van de politie.

Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), de BSB is het arrestatieteam van de Koninklijke Marechaussee, daarbuiten zorgen zij ook voor de beveiliging van personen en objecten.

Hoog risico beveiliging, de Koninklijke Marechaussee beschikt over pelotons Hoog Risico Beveiliging. Deze eenheden bewaken en beveiligen objecten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen.

Team Criminele Inlichtingen, het TCI verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Haar belangrijkste bronnen zijn informanten.

Defensie:

Defensie, zorgt voor bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk, bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit, ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.

Explosieve Opruimings Dienst Defensie (EODD), zorgt ervoor dat alle gevonden explosieven (vooral uit de 2e wereldoorlog) worden opgeruimd, maar ook zelfgemaakte vuurwerkbommen onschadelijk worden gemaakt.

MARSOF (MARtime Special Operations Forces),  vooruitgeschoven verkenningsoperaties voor de Nederlandse krijgsmacht en coalitiepartners, langs de kust maar ook verder het binnenland in. Speciale operaties ter zee (boardings) en op het land (bevrijdingsacties). Ondersteuning van preventie en stabilisatie-operaties (training van politiemensen en strijdkrachten in landen waar een goed functionerende overheid ontbreekt) & Binnenlandse terreurbestrijding.

Brandweer:

De brandweer, heeft misschien wel meer taken als dat u zal denken: Het redden van mens en dier bij brand, hulp verlenen bij een verkeersongeluk, redden van mens of dier te water, meten van gevaarlijke stoffen, hulp bij storm- en waterschade, opsporen van gaslekkages, bevrijden van dieren in nood, takelen en helpen van mensen op hoogte of grote diepte. En vergeet de voorlichting en advies over brandveiligheid natuurlijk niet.

Team Brandonderzoek (TBO),  wordt ingezet bij het zoeken naar de oorzaak van een brand.

STH-Teams (Specialisme Technische Hulpverlening), is een elite team van de Nederlandse brandweer, deze wordt ingezet bij gecompliceerde branden en instortingen, ook wel de witte helmen genoemd.

Ambulance:

Ambulance, het vervoeren van zieke en gewonden personen. Het bieden van medische hulp bij hen die het nodig hebben.

Mobiel Medisch Team (MMT), een Team van trauma-artsen kan worden ingezet bij; Grootschalige ongelukken, Trein- of vliegtuigongelukken, Aanrijdingen met zwakke verkeersdeelnemers met hoge impact. Ongevallen met beknelling, Val van hoogte, Bedelving met hoofd en/of borst, Elektrocutie of blikseminslag, Ernstige brandwonden , Niet te stelpen bloedingen, Auto/persoon te water. Maar ook bij medische incidenten waarbij behoefte is aan specialistische kennis.
Een MMT-Team komt meestal per helikopter ter plaatsen maar in grote steden kan dit ook met een auto zijn.
Na aankomst van de ambulance wordt er contact gelegd met het Mobiel Medisch Team of het noodzakelijk is dat ze ter plaatse komen, zo kan het zijn dat onderweg hun inzet geannuleerd wordt.

Team Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB),  als er een groot ongeval of ramp plaatsvindt met veel gewonden wordt er gewerkt volgens het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand bestaat uit de opschaling van de ambulancevoorziening, opvang van de lichtgewonde slachtoffers door het Nederlandse Rode Kruis en uit (extra) logistieke voorzieningen.

Reddingsbrigade/Koninklijke Nederlandse ReddingsMaatschappij (KNRM):

Reddingsbrigade, het voorkomen en beperken van gevaarlijke situaties op en rond het water in Nederland. Aan de kust, het IJsselmeer, de randmeren en de recreatiegebieden in het hele land staan leden van reddingsbrigades klaar voor de veiligheid van gebruikers van ons oppervlaktewater.

KNRM, de KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater, op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt.

Overige:

Douane, de Douane houdt bijvoorbeeld toezicht op de invoer, de uitvoer en het vervoer van goederen. Daarbij controleert de Douane of de bij invoer verschuldigde belastingen worden betaald en of goederen bij uitvoer voldoen aan de voorschriften.

Rijkswaterstaat, de Rijksrederij zorgt voor veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op de Nederlandse wegen en wateren. Wordt vaak ook ingezet voor afsluitingen van wegen bij wegwerkzaamheden of ongevallen.

Prorail Incidentenbestrijding, komen ter plaatse bij alle spoor gerelateerde incidenten. Denk aan ongevallen, storingen, personen/objecten op of langs het spoor etc.

Rode Kruis Noodhulpteams, het Rode Kruis verleent noodhulp bij grote rampen of incidenten.

USAR (Urban Search And Rescue team), kan wereldwijd binnen 24 uur ingezet worden bij rampen en instortingen voor het zoeken naar overlevenden, Verder kan dit team ook in Nederland binnen 4 uur overal in Nederland worden ingezet.

Boa`s, Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Zij sporen strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.  Boa`s zijn bevoegd tot één bepaald werkterrein. Denk bijvoorbeeld aan jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur of parkeerwachter.